Folder Pyrzyce

Pyrzycka Biblioteka Publiczna wzięła udział w ogólnopolskim programie Narodowego Centrum Kultury KULTURA – INTERWENCJE 2018. ETNOPOLSKA. EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w obiegu kulturalnym środowisk lokalnych, odległych od dużych aglomeracji. Program zakładał preferencje dla działań realizowanych w miejscowościach poniżej
50 tys. mieszkańców.

Założeniem programu było docenienie i upowszechnienie wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Podejmowane działania mogły bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Celem zadania jest popularyzacja miasta Pyrzyce – jego zabytków, Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej – Działu Tradycji – „Muzeum Ziemi Pyrzyckiej”, jego zbiorów oraz historii miasta wśród osób odwiedzających miasto (dawnych mieszkańców, turystów, młodzież szkolną, itp.).

Efektem udziału biblioteki w programie Narodowego Centrum Kultury KULTURA – INTERWENCJE 2018. ETNOPOLSKA, było pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na opracowanie i wydanie folderu „Pyrzyce”, popularyzującego zabytki Pyrzyc oraz Dział Tradycji Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej – „Muzeum Ziemi Pyrzyckiej”.

Folder zawiera krótką historię oraz fotografie zachowanych zabytków (Kościoły, Studzienka Św. Ottona – Chrzest Pyrzyczan; Kaplica św. Ducha (Dział Tradycji Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej), obwarowania miejskie, baszty, bramy, czatownie).

0012

NCK_Kult_Interw_2018_ETNO_RGB

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.